Primaria comunei Topraisar:

Str. Scolii nr. 15, cp. 907285

Telefon: +40/241/785.238

Fax: +40/241/785.433

 
Acces rapid:

- Prefectura judetului Constanta

- Consiliul Judetean Constanta

- Presedintia Romaniei

- Guvernul Romaniei

- Senatul Romaniei

- Camera Deputatilor

 

 

Accesul liber la informatie este un drept al fiecarui cetatean, reglementat prin Constitutie. Tehnologia ne ajuta acum sa fim mai aproape de locuitorii pe care trebuie sa ii deservim si cred ca prin acest site vom reusi sa imbunatatim relatia dintre administratie si cetatean ...

 

primar Stelian GHEORGHEHotarare nr. 73/08 octombrie 2021
privind alegerea presedintelui de sedinta
(.pdf)


Hotarare nr. 72/08 octombrie 2021
privind rectificarea bugetului local al comunei Topraisar pentru anul 2021
(.pdf)


Hotarare nr. 71/08 octombrie 2021
privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general pentru obiectivul de investitii EXTINDERE RETEA CANALIZARE MENAJERA SAT TOPRAISAR, COM. TOPRAISAR, JUD. CONSTANTA
(.pdf)


Hotarare nr. 70/08 octombrie 2021
privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general pentru obiectivul de investitii MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA IN COMUNA TOPRAISAR, JUD. CONSTANTA
(.pdf)


Hotarare nr. 69/08 octombrie 2021
privind desemnarea reprezentantului Consiliului local al comunei Topraisar in Comisia de evaluare a probei interviu a concursului pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct ai Liceului Tehnologic Topraisar
(.pdf)


Hotarare nr. 68/08 octombrie 2021
privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local al comunei Topraisar in Consiliul de Administratie al Liceului Tehnologic Topraisar
(.pdf)


Hotarare nr. 67/08 octombrie 2021
privind completarea inventarului bunurilor imobile din domeniul privat al comunei Topraisar
(.pdf)
Anexa la Hotarare nr. 67/08 octombrie 2021
(.pdf)


Hotarare nr. 66/08 octombrie 2021
privind preluarea concesiunii suprafetei de 174 m2 de catre domnul Nicolae MANGIUREA
(.pdf)


Hotarare nr. 65/24 septembrie 2021
privind modificarea Hotararii Consiliului Local al comunei Topraisar nr. 55/23.10.2015 privind aprobarea strategiei de tarifare/mecanismul de tarifare practicat de operatorul regional SC RAJA SA pentru perioada 2021-2029
(.pdf)
Anexa 1 la Hotarare nr. 65/24 septembrie 2021
(.pdf)


Hotarare nr. 64/24 septembrie 2021
privind rectificarea bugetului local al comunei Topraisar pentru anul 2021
(.pdf)


Hotarare nr. 63/23 august 2021
privind rectificarea bugetului local al comunei Topraisar pentru anul 2021
(.pdf)


Hotarare nr. 62/23 august 2021
privind stabilirea taxelor pentru folosirea terenurilor de sport din comuna Topraisar
(.pdf)


Hotarare nr. 61/23 august 2021
privind solicitarea radierii asociatiei sportive UNIREA TOPRAISAR din Registrul sportiv
(.pdf)


Hotarare nr. 60/23 august 2021
privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Pietei Agroalimentare Topraisar
(.pdf)
Anexa 1 Hotarare nr. 60/23 august 2021 regulament de organizare si functionare al pietei agroalimentare Topraisar
Anexa 2 Hotarare nr. 60/23 august 2021 taxe pentru activitatea desfasurata in piata agroalimentara Topraisar


Hotarare nr. 59/23 august 2021
privind modificarea Hotararii Consiliului Local al comunei Topraisar nr. 56/29.10.2009 si aprobarea concesionarii retelei de apa Movilita, retelei de apa Potarnichea si a retelei de canalizare si statie de epurare Topraisar catre RAJA S.A. Constanța
(.pdf)


Hotarare nr. 58/30 iulie 2021 privind aprobarea documentatiei de atribuire pentru achizitie “Servicii de paza la obiectivele apartinand domeniului public al comunei Topraisar 2021-2023” (.pdf)


Hotarare nr. 57/30 iulie 2021 privind rectificarea bugetului local al comunei Topraisar pentru anul 2021 (.pdf)


Hotarare nr. 56/30 iulie 2021 privind constituirea asociatiei sportive UNIREA COMUNA TOPRAISAR (.pdf)


Hotarare nr. 55/30 iulie 2021 privind completarea inventarului bunurilor imobile din domeniul privat al comunei Topraisar (.pdf)
Anexa Hotarare nr. 55/30 iulie 2021 completare (.pdf)Hotarare nr. 54/30 iulie 2021 privind alegerea presedintelui de sedinta (.pdf)


Hotarare nr. 53/25 iunie 2021 privind rectificarea bugetului local al comunei Topraisar pentru anul 2021 (.pdf)
Anexa Hotarare nr. 53/25 iunie 2021 (.pdf)


Hotarare nr. 52/25 iunie 2021 privind aprobarea documentatiei de atribuire pentru achizitie executie lucrari de constructii pentru obiectivul de investitii Reabilitare strazile Macilor si Daciei, in comuna Topraisar (.pdf)


Hotarare nr. 51/25 iunie 2021 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitii Reabilitare strazile Macilor si Daciei, in comuna Topraisar (.pdf)


Hotarare nr. 50/25 iunie 2021 privind prelungirea aplicarii, pana la data de 31 ianuarie 2022 inclusiv, a procedurii de anulare a accesoriilor in cazul obligatiilor bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, datorate bugetului local (.pdf)


Hotarare nr. 49/25 iunie 2021 privind aprobarea inventarului bunurilor imobile din domeniul privat al comunei Topraisar (.pdf)


Hotarare nr. 48/25 iunie 2021 privind vanzarea catre sotii Lucian NICULAIE si Elena-Monica NICULAIE a terenului in suprafata de 300 m2, situat in localitatea Topraisar, str. Magnoliei nr. 18, CF 102655 (.pdf)


Hotarare nr. 47/25 iunie 2021 privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant din comuna Topraisar in anul scolar 2021-2022 (.pdf)


Hotarare nr. 46/21 aprilie 2021 privind aprobarea executiei bugetului local pe sectiunea de functionare si sectiunea de dezvoltare ale bugetului local al comunei, pe trimestrul I anul 2021 (.pdf)
Anexa Hotarare nr. 46/21 aprilie 2021 (.pdf)


Hotarare nr. 45/21 aprilie 2021 privind indexarea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale, pe anul 2022 (.pdf)
Anexa Hotarare nr. 45/21 aprilie 2021 (.pdf)


Hotarare nr. 44/21 aprilie 2021 privind vanzarea catre domnul Razvan-Andrei MARCULESCU a terenului in suprafata de 300 m2, situat in localitatea Topraisar, str. Lacramioarei nr. 18, CF 103023 (.pdf)


Hotarare nr. 43/21 aprilie 2021 privind vanzarea catre domnul Iosif-Romulus SERES a terenului in suprafata de 300 m2, situat in localitatea Movilita, str. Brizei nr. 24, CF 103675 (.pdf)


Hotarare nr. 42/21 aprilie 2021 privind vanzarea catre doamna Madalina BIRDANAS a terenului in suprafata de 300 m2, atribuit in conformitate cu prevederile Legii 15/2003, situat in localitatea Topraisar, str. Gladiolei nr. 19, CF 106357 (.pdf)


Hotarare nr. 41/21 aprilie 2021 privind vanzarea catre domnul Ion STRUNGARU a terenului in suprafata de 300 m2, atribuit in conformitate cu prevederile Legii 15/2003, situat in localitatea Topraisar, str. Lacramioarei nr. 15, CF 106505 (.pdf)


Hotarare nr. 40/21 aprilie 2021 privind vanzarea catre doamna Ioana MILEA a terenului in suprafata de 300 m2, atribuit in conformitate cu prevederile Legii 15/2003, situat in localitatea Movilita, str. Albatrosului nr. 26, CF 106504 (.pdf)


Hotarare nr. 39/21 aprilie 2021 privind vanzarea catre domnul Sergiu LUPU a terenului in suprafata de 300 m2, atribuit in conformitate cu prevederile Legii 15/2003, situat in localitatea Movilita, str. Pescarusului nr. 2, CF 106612 (.pdf)


Hotarare nr. 38/21 aprilie 2021 privind vanzarea catre domnul Gabriel SPRIVAC a terenului in suprafata de 300 m2, atribuit in conformitate cu prevederile Legii 15/2003, situat in localitatea Movilita, str. Brizei nr. 23, CF 106460 (.pdf)


Hotarare nr. 37/21 aprilie 2021 privind vanzarea catre domnul Florin BENCHEA a terenului in suprafata de 300 m2, atribuit in conformitate cu prevederile Legii 15/2003, situat in localitatea Movilita, str. Brizei nr. 21, CF 106452 (.pdf)


Hotarare nr. 36/21 aprilie 2021 privind vanzarea catre domnul Valentin NAHARNIUC a terenului in suprafata de 300 m2, atribuit in conformitate cu prevederile Legii 15/2003, situat in localitatea Movilita, str. Ancorei nr. 9, CF 106527 (.pdf)


Hotarare nr. 35/21 aprilie 2021 privind aprobarea cuantumului si a numarului de burse acordate de Liceul Tehnologic Topraisar, in anul scolar 2020-2021 (.pdf)


Hotarare nr. 34/21 aprilie 2021 privind aprobarea bugetului local al comunei Topraisar pentru anul 2021 (.pdf)


Hotarare nr. 33/21 aprilie 2021 privind completarea art. 20 din Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa-Canal Constanta (.pdf)


Hotarare nr. 32/21 aprilie 2021 privind alegerea presedintelui de sedinta (.pdf)


Hotarare nr. 31/19 martie 2021 privind infiintarea si organizarea Serviciului de iluminat public al comunei Topraisar, judetul Constanta (.pdf)


Hotarare nr. 30/19 martie 2021 privind insusirea Raportului de evaluare nr. 1654/11.03.2021 intocmit de P.F.A. Gheorghe N Niculae (.pdf)


Hotarare nr. 29/19 martie 2021 privind aprobarea Statutului comunei Topraisar, judetul Constanta (.pdf)


Hotarare nr. 28/19 martie 2021 privind aprobarea Statutului comunei Topraisar, judetul Constanta (.pdf)


Anexa la Hotarare nr. 28/19 martie 2021 Statutul comunei Topraisar

Hotarare nr. 27/19 martie 2021 privind aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea activitatilor comerciale si a serviciilor de piata in comuna Topraisar (.pdf)


Anexa la Hotarare nr. 27/19 martie 2021 Regulamentul privind organizarea si desfasurarea activitatilor comerciale si a serviciilor de piata in comuna Topraisar

Hotarare nr. 26/19 martie 2021 privind stabilirea situatiilor care motiveaza acordarea unor ajutoare de urgenta (.pdf)


Hotarare nr. 25/26 februarie 2021 privind aprobarea inchirierii prin atribuire directa a unor suprafete de pajiste a comunei Topraisar, judetul Constanta (.pdf)


Caiet de sarcini Contract-cadru


Hotarare nr. 24/26 februarie 2021 privind aprobarea Regulamentului pentru decontarea cheltuielilor cu naveta pentru salariatii din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Topraisar (.pdf)


Hotarare nr. 23/26 februarie 2021 privind aprobarea achizitionarii si finantarii din excedentul de la finele anului 2020 si anilor precedenti a unor investitii (.pdf)


Hotarare nr. 22/26 februarie 2021 privind inregistrarea Primariei Comunei Topraisar in Sistemul National Electronic de Plata on-line a taxelor si impozitelor utilizand cardul bancar (SNEP) si modul de suportare a comisionului bancar la tranzactiile on-line (.pdf)


Hotarare nr. 21/26 februarie 2021 privind insusirea rezultatului inventarierii anuale a bunurilor apartinand comunei Topraisar pentru anul 2020 (.pdf)


Hotarare nr. 20/26 februarie 2021 privind desemnarea reprezentantului Comunei Topraisar in Adunarea Generala a S.C. R.A.J.A. S.A. Constanta (.pdf)


Hotarare nr. 19/26 februarie 2021 privind alipirea a doua terenuri situate in localitatea Movilita, str. Brandusei nr. 29 si str. Brandusei nr. 31 (.pdf)


Hotarare nr. 18/26 februarie 2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului local al comunei Topraisar, judetul Constanta (.pdf)


Regulament de organizare si functioanre a Consiliului local al comunei Topraisar


Hotarare nr. 17/26 februarie 20211 privind analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol si aprobarea Programului de masuri pentru eficientizarea activitatii de inscriere a datelor in registrul agricol al comunei Topraisar, judetul Constanta (.pdf)


Anexa nr. 1 Anexa nr. 2


Hotarare nr. 16/26 februarie 2021 privind aprobarea planului de actiuni sau de lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca a beneficiarilor de venit minim garantat in anul 2021 (.pdf)


Anexa nr. 1


Hotarare nr. 15/26 februarie 2021 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul Comunei Topraisar, judetul Constanta, pentru perioada 2021-2025 si a Planului anual de actiune privind serviiile sociale stabilite la nivelul comunei Topraisar, judetul Constanta, pentru anul 2021 (.pdf)


Anexele 1 si 2 (.pdf)


Hotarare nr. 14/29 ianuarie 2021 privind aprobarea Actului Aditional nr. 1 la Documentul de Pozitie, avizarea Documentatiei de atribuire a contractului de delegare, prin concesiune, a gestiunii serviciului de salubrizare aferent Proiectului Sistem de Management Integrat al Deseurilor in Judetul Constanta si acordarea unor mandate (.pdf)


Hotarare nr. 13/29 ianuarie 2021 privind desemnarea reprezentantului Comunei Topraisar in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Dobrogea (.pdf)


Hotarare nr. 12/29 ianuarie 2021 privind desemnarea reprezentantului Comunei Topraisar in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa-Canal Constanta (.pdf)


Hotarare nr. 11/29 ianuarie 2021 cu privire la aprobarea acordului de principiu privind instituirea unor masuri cu privire la digitalizarea activitatii Aparatului de specialitate al comunei Topraisar judetul Constanta (.pdf)


Hotarare nr. 10/29 ianuarie 2021 cu privire la adoptarea unui set de masuri pentru cresterea transparentei activitatii Aparatului de specialitate al Primarului comunei Topraisar judetul Constanta Anexa nr. 1Anexa nr. 2 Anexa nr. 3Anexa nr. 4Anexa nr. 5 (.pdf)


Hotarare nr. 9/29 ianuarie 2021 privind modificarea Hotararii Consiliului local al comunei Topraisar nr. 25/18.06.2020 (.pdf)


Hotarare nr. 8/29 ianuarie 2021 privind modificarea Hotararii Consiliului Local al comunei Topraisar nr. 48/22.12.2020 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2021 (.pdf)


Hotarare nr. 7/29 ianuarie 2021 privind stabilirea de masuri necesare pentru desfasurarea in bune conditii a sedintelor Consiliului Local al Comunei Topraisar, prin utilizarea de mijloace electronice (.pdf)


Hotarare nr. 6/29 ianuarie 2021 privind utilizarea excedentului de la finele anului 2020 si anilor precedenti pentru finantarea cheltuielilor sectiunilor de functionare si dezvoltare (.pdf)


Hotarare nr. 5/29 ianuarie 2021 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local al comunei Topraisar in Consiliul de Administratie al Liceului Tehnologic Topraisar (.pdf)


Hotarare nr. 4/29 ianuarie 2021 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitii - Reabilitare strazile Macilor si Daciei, in comuna Topraisar (.pdf)


Hotarare nr. 3/29 ianuarie 2021 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locala a comunei Topraisar pentru perioada 2021-2027 (.pdf)


Hotarare nr. 2/29 ianuarie 2021 privind aprobarea executiei bugetului local pe sectiunea de functionare si sectiunea de dezvoltare ale bugetului local al comunei, pe anul 2020 (.pdf)


Hotarare nr. 1/29 ianuarie 2021 privind alegerea presedintelui de sedinta (.pdf)


2021HOTARARE nr. 48 privind taxele si impozitele pentru anul 2021 22-12-2020 (.pdf)


HOTARARE nr. 48 privind taxele si impozitele pentru anul 2021 22-12-2020 (.pdf)


HOTARARE nr. 47 26-11-2020 (.pdf)


HOTARARE nr. 46 26-11-2020 (.pdf)


HOTARARE nr. 45 26-11-2020 (.pdf)


HOTARARE nr. 44 26-11-2020 (.pdf)


HOTARARE nr. 43 12-11-2020 privind constituirea comisiilor permanente de specialitate ale Consiliului Local al comunei Topraisar (.pdf)


HOTARARE nr. 42 12-11-2020 privind alegerea in functia de viceprimar al comunei Topraisar (.pdf)


HOTARARE nr. 41 12-11-2020 privind constituirea comisiei de numarare si validare a votului (.pdf)


HOTARARE nr. 40 12-11-2020 privind alegerea presedintelui de sedinta (.pdf)


HOTARARE nr. 38 20-10-2020 privind aprobarea implementarii proiectului "Sprijin pentru persoanele vulnerabile in contextul epidemiei COVID-19" - cod 137872 (.pdf)


HOTARARE nr. 36 31-08-2020 (.pdf)


HOTARARE nr. 35 17-08-2020 (.pdf)


HOTARARE nr. 34 17-08-2020 (.pdf)


HOTARARE nr. 33 17-08-2020 (.pdf)


HOTARARE nr. 32 03-08-2020 (.pdf)


HOTARARE nr. 31 03-08-2020 (.pdf)


HOTARARE nr. 30 03-08-2020 (.pdf)


HOTARARE nr. 29 03-08-2020 (.pdf)


HOTARARE nr. 28 03-08-2020 (.pdf)


HOTARARE nr. 26 18-06-2020 (.pdf)


HOTARARE nr. 25 18-06-2020 (.pdf)


HOTARARE nr. 24 18-06-2020 (.pdf)


HOTARARE nr. 23 18-06-2020 (.pdf)


HOTARARE nr. 22 18-06-2020 (.pdf)


HOTARARE nr. 21 18-06-2020 (.pdf)


HOTARARE nr. 20 21-05-2020 (.pdf)


HOTARARE nr. 19 21-05-2020 (.pdf)


HOTARARE nr. 18 21-05-2020 (.pdf)


HOTARARE nr. 15 25-03-2020 (.pdf)


HOTARARE nr. 12 13-02-2020 (.pdf)


HOTARARE nr. 11 13-02-2020 (.pdf)


HOTARARE nr. 7 13-02-2020 (.pdf)


HOTARARE nr. 6 13-02-2020 (.pdf)


HOTARARE nr. 4 13-02-2020 (.pdf)


HOTARARE nr. 3 13-02-2020 (.pdf)


HOTARARE nr. 2 13-02-2020 (.pdf)

 

ARHIVA

 

- Descarca hotararile din 2019 (.rar)

 

 

 


 

 

| Acasa | Localizare | Populatie | Istoric | Economie | Patrimoniu | Cont@ct |

.: vizualizare optima: 1024/768 px, IE6 sau Firefox2, flash, .pdf reader :.

2019 � Primaria comunei Topraisar.
   v2.0   Toate drepturile rezervate.
  .: un produs SAAR SURFACES :.